Hoppa till innehåll

Hur jobbar e-handelsföretag med cookies?

Hur jobbar egentligen e-handelsföretag med cookies? Vad är cookies och varför är cookies
så viktigt för e-handelsföretag jämfört med generella företag som är verksamma online?
Frågorna om och runt cookies kan bli många. Därför har vi valt att fördjupa oss i detta ämne
utifrån ett verkligt kundcase.

Vi på cookies.nu har uppmärksammat en e-handelsraket som vi valt att kontakta i
syfte om att reda ut hur en ny e-handelssida jobbar med cookies

Företaget vi valt att kontakta angående cookies är kalsongshopen.se

Kalsongshopen.se är en relativt ny aktör på markanden. Kalsongshopen är vad vi kan se en
lättnavigerad e-handelssida med fokus på kalsonger för barn och herr. Utbudet vi finner på
kalsongshopen.se är smalt och nischat, vilket verkar vara en fullträff för just detta e-
handelsföretag. Kalsongshopen lanserades år 2022 och har snart varit verksamma online
i ett år.

För att lyfta det som är viktigt och nämnvärt har vi valt att korta ned denna artikel något. Det
gör vi genom att hoppa direkt till samtliga frågor och svar i den intervju vi haft med
kalsongshopen.se.

Hur har ni implementerat cookies på er hemsida?

När det kommer till implementation av cookies på en hemsida finns det idag två mer vanliga
tillvägagångssätt.

1. Nedladdning och installation av plugin som stödjer cookie-hantering.
2. Generera en kod som implementeras i huvudet på hemsidan i koden, även kallat för
“header” i webbvärlden.

Vi vägde för- och nackdelar med ovanstående alternativ och bestämde oss för alternativ
nummer två, även om detta alternativ är något mer besvärligt än alternativ nummer 1.
Det som var avgörande i vårt fall var att vi vill belasta hemsidan så lite som möjligt vilket vi
gör genom att minimera antalet plugins. När man använder sig av plugins kan man i vissa
fall få mer funktioner än den funktion som är nödvändig, vilket kan påverka hemsidans
prestanda och laddtid. Hemsidans prestanda och laddtid är något vi prioriterar högt därav
valde vi att gå den vägen där vi påverkar dessa parametrar minst.

Hur gör man en sådan typ av implementation av cookies?

Jag är osäker på om det finns ett specifikt sätt som funkar för alla vid implementation av
cookies på en hemsida. Däremot gjorde vi följande för att få våra cookies på plats.

1. Generera den cookie-kod som är aktuell.
2. Därefter öppnade vi roten av hemsidan som kallas för htdocs.
3. Väl inne i htdocs-filen adderade vi kodsnutten högst upp i källkoden.
4. Där var det klart!

Hur har Kalsongshopen tänkt om den cookie-text som presenteras?

Den enda tanke vi har bakom den text som presenteras är att hålla den tydlig och kort. Vi vill
hålla vår cookie-text kortfattad därför att ju mer text vi har i den ruta ju större ruta kommer
visas och det tänker vi kan försämra användarupplevelsen. Dessutom kräver det större
resurser av hemsidan ju större textruta/box det är och återigen vill vi göra vad vi kan för att
optimera hemsidans prestanda och laddtid.

Vad är syftet med er cookiepolicy?

Dels är det en lag som säger att vi måste använda oss av cookiepolicys om syftet är att
samla in persondata, dessutom ser vi den persondata som samlas in som nödvändig
information vid framtagande av framtida marknadsföringsaktiviteter.

Hur använder ni den data ni samlar in i praktiken?

Genom att använda oss av cookies på hemsidan kan vi snabbt och enkelt se i olika mätverk-
tyg likt Google Analytics vart någonstans i landet besökaren kommer från, men även kön
och ålder för att nämna några parametrar. Den typ av information är nödvändig för att vi ska
veta vart vi ska rikta oss geografiskt när det kommer till annonsering och även till vilka.